Chính Đại tự hào không chỉ đứng đầu về sản xuất và kinh doanh mà còn luôn đi đầu trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Chúng tôi đặt chú trọng rất lớn tới con người, đặc biệt là sự phát triển lâu dài của từng cá nhân tại Công ty. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, chúng tôi luôn tìm kiếm và chào đón những đồng nghiệp có kinh nghiệm, sự chiến đấu và lòng nhiệt huyết trong công việc gia nhập Công ty. Hãy tham gia mạng lưới nhân sự của Chính Đại và cùng nhau góp phần tạo nên sự phát triển lớn mạnh cho nền công nghiệp thép Việt Nam.

Môi trường Làm việc

Môi trường làm việc tại Chính Đại luôn nhấn mạnh bốn yếu tố: An toàn, Chuyên nghiệp, Bình đẳng, và Đề cao giá trị cá nhân con người.

Vị trí Tuyển dụng

Chúng tôi luôn chào đón những đồng nghiệp có kinh nghiệm, sự chiến đấu và lòng nhiệt huyết trong công việc gia nhập Công ty.

Quy trình

Quy trình tuyển dụng tại Chính Đại được thiết lập và thực hiện rõ ràng để sàn lọc và giữ lại được nhân sự ưu tú.

Hãy cùng Chính Đại tạo nên sự phát triển lớn mạnh cho nền công nghiệp thép Việt Nam.