CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG CÔNG TY THÉP CHÍNH ĐẠI ĐÃ ĐƯỢC TRAO TẶNG

DANH SÁCH CHỨNG CHỈ ĐÃ ĐƯỢC TRAO TẶNG

JIS G

JIS G

Chứng nhận ống thép hộp vuông và chữ nhật đạt tiêu chuẩn Nhật Bản – JIS G 3466:2010

Chứng nhận thép tấm, cuộn mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn Nhật Bản – JIS G 3302:2010.

Chứng nhận ống thép hình tròn đạt tiêu chuẩn Nhật Bản – JIS F 3444:2010

ASTM INTERNATIONAL STANDARD

ASTM A500

Chứng nhận ống thép hình tròn, ống thép hình vuông và hình chữ nhật theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ – ASTM A500

STANDARDS AUSTRALIA

AS/NZS 1163

Chứng nhận ống thép hộp vuông và hình chữ nhật tiêu chuẩn Úc – AS/NZS 1163:2009.

ISO 9001 : 2008

ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001:2008