Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Phỏng vấn 

Bước 3: Thông báo kết quả 

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến HOẶC trực tiếp:

1. Nếu nộp trực tiếp (offline): Nộp hồ sơ hoàn chỉnh với ghi chú “Gửi: Nguyễn Thị Ninh – Nhân viên Kiểm soát Nhà máy – 0973981929” cho Bảo vệ nhà máy (Địa chỉ: Thôn Hoằng, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

 

2. Nếu nộp trực tuyến (online): Nộp CV (kèm portfolio, nếu có) qua: https://careers.smartrecruiters.com/CHINHDAIINDUSTRIALLTD

 

Lưu ý:

  • Chỉ các ứng viên đạt đủ yêu cầu tuyển dụng mới được liên hệ mời phỏng vấn
  • Quy trình tuyển dụng có thể khác với từng vị trí tuỳ theo yêu cầu của Phòng/ Ban

Hãy cùng Chính Đại tạo nên sự phát triển lớn mạnh cho nền công nghiệp thép Việt Nam.