NHÂN VIÊN CÔNG TY THÉP CHÍNH ĐẠI

AN TOÀN

Để đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc cho nhân sự theo tiêu chuẩn.

CHUYÊN NGHIỆP

Để nhân sự có thể cống hiến hết mình và thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

BÌNH ĐẲNG 

Để từng nhân sự đều có cơ hội học hỏi, phát triển và đóng góp.

ĐỀ CAO GIÁ TRỊ CÁ NHÂN

Để giúp nhân sự định hướng và phát triển sự nghiệp lâu dài.

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ 2018

Hãy cùng Chính Đại tạo nên sự phát triển lớn mạnh cho nền công nghiệp thép Việt Nam.