GIỚI THIỆU CHUNG

Chính Đại cung cấp các sản phẩm khác như ống oval, hàng rào với những đặc tính vượt trội mà ít nhà cung cấp có thể đạt được.

Thép ống Oval của Chính Đại mang lại giá trị thẩm mỹ và độ bề cao.

Thép Oval

QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP OVAL

ĐK ngoàiĐộ dàyCây/bóBarem (Kg/m)Chiều dài
59 x 301.6481.846100
59 x 301.8486100
59 x 302.0482.286100
59 x 302.5486100
75 x 401.5202.366100
75 x 401.6202.466100
75 x 401.8206100
75 x 402.0202.996100
75 x 402.5203.606100
97 x 421.6216100
97 x 421.8213.306100
97 x 422.0213.306100
97 x 422.5214.536100
115 x 421.5213.396100
115 x 421.6213.426100
115 x 421.8213.896100
115 x 422.0214.276100
115 x 422.3214.876100
115 x 422.5215.336100
115 x 423.0216100

Dung sai trọng lượng cho phép ±8%

Đơn vị tính: kg/ cây 6m

HÀNG RÀO CHĂN NUÔI CHO CỪU, DÊ

CATTLE PANELS
CATTLE PANELS

HÀNG RÀO CHĂN NUÔI CHO CỪU, BÒ

CATTLE PANELS
CATTLE PANELS

HÀNG RÀO CHĂN NUÔI CHO BÒ

CATTLE PANELS
CATTLE PANELS

HÀNG RÀO CHĂN NUÔI CHO NGỰA

CATTLE PANELS
CATTLE PANELS

NHẬN BÁO GIÁ

Cập nhật bảng giá mới nhất của công ty thép Chính Đại ngay hôm nay!