GIỚI THIỆU CHUNG

Chính Đại cung cấp các sản phẩm khác như ống oval, hàng rào với những đặc tính vượt trội mà ít nhà cung cấp có thể đạt được.

Thép ống Oval của Chính Đại mang lại giá trị thẩm mỹ và độ bề cao.

Thép Oval

QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP OVAL

ĐK ngoài Độ dày Cây/bó Barem (Kg/m) Chiều dài
59 x 30 1.6 48 1.84 6100
59 x 30 1.8 48 6100
59 x 30 2.0 48 2.28 6100
59 x 30 2.5 48 6100
75 x 40 1.5 20 2.36 6100
75 x 40 1.6 20 2.46 6100
75 x 40 1.8 20 6100
75 x 40 2.0 20 2.99 6100
75 x 40 2.5 20 3.60 6100
97 x 42 1.6 21 6100
97 x 42 1.8 21 3.30 6100
97 x 42 2.0 21 3.30 6100
97 x 42 2.5 21 4.53 6100
115 x 42 1.5 21 3.39 6100
115 x 42 1.6 21 3.42 6100
115 x 42 1.8 21 3.89 6100
115 x 42 2.0 21 4.27 6100
115 x 42 2.3 21 4.87 6100
115 x 42 2.5 21 5.33 6100
115 x 42 3.0 21 6100

Dung sai trọng lượng cho phép ±8%

Đơn vị tính: kg/ cây 6m

HÀNG RÀO CHĂN NUÔI CHO CỪU, DÊ

CATTLE PANELS
CATTLE PANELS

HÀNG RÀO CHĂN NUÔI CHO CỪU, BÒ

CATTLE PANELS
CATTLE PANELS

HÀNG RÀO CHĂN NUÔI CHO BÒ

CATTLE PANELS
CATTLE PANELS

HÀNG RÀO CHĂN NUÔI CHO NGỰA

CATTLE PANELS
CATTLE PANELS

NHẬN BÁO GIÁ

Cập nhật bảng giá mới nhất của công ty thép Chính Đại ngay hôm nay!